Lapozni a könyv sarkainál lehet!

 

 

 

 Határtalanul pályázat összefoglaló

 

Kirándulás Székelykeresztúrra

 

Programozták és tervezték:
Horváth Balázs és Blaske Bence - 2016

 

 

TARTALOM

A meglátogatott iskola épülete
A határontúli iskola látogatása
Közös programok
Beszámoló
Galária
A pályázat lezárása
Beépülés a tananyagba
Videómontázs

 

 


 

A meglátogatott iskola épületeZeyk Domokos Szakközépiskola

A határontúli iskola látogatása

 

Vissza a tartalomjegyzékhez...


A közös programok

Közös faültetés

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Erdélyi tanulmányút
Beszámoló

A „Határtalanul” pályázat keretében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskolája erdélyi tanulmányi kiránduláson vett részt. A pályázaton elnyert kirándulás időtartama 6 napot vett igénybe (2016. június 2. – június 7.), és előzetes céljaink között szerepelt egyrészt Erdély történelmi szempontból fontos településeinek meglátogatása, a résztvevő diákok ismereteinek bővítése, valamint az erdélyi testvériskolákkal való együttműködés megerősítése és közös programok szervezése. A pályázatban részt vett gyermekek száma 40 fő volt, a diákok kora 9. osztálytól és 11. évfolyamos tanulókig terjedt.

A kirándulás időtartama alatt kellemes környezetben szállhattunk meg, a tervezett utakat sikeresen teljesítettük. Megismert területek elsősorban a történelmi Erdély magyarlakta megyéinek városai, falvai voltak, elsősorban Székelyföld, Kolozsvár vidéke, valamint a Partium egyes részei.

A megtekintett települések, nevezetességek között az ezeréves határ, Békás-szoros, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Csíksomlyó, Tusnád, Székelyudvarhely, Korond, Zetelaka, Segesvár, Küküllő-vidéke, Kolozsvár, Szováta, Torockó és Székely-keresztúr szerepelt.

A tanulmányi út alatt meglátogattuk és megismerhettük a történelmi Erdély olyan földrajzi nevezettességeit, mint például a Gyilkos-tó, Szent Anna-tó, Tordai-hasadék, szovátai sóbarlang, Békás-szoros, valamint történelmi látnivalók közül, a csíksomlyói kegyhelyet, Segesvár városát és a várát, valamint a fehéregyházi Petőfi emlékhelyet, a néprajzi szempontból is jelentős Korondot, Torockó építészetéről is híres községét, és Kolozsvárt.

Kolozsvárott hosszabb időt töltöttünk el, a diákokkal jártunk a Mátyás-templomban, Hunyadi Mátyás szülőházánál, a Házsongárdi temetőben, valamint rövid látogatást tettünk a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet is.

 

 

Határon túli együttműködésünk szempontjából a Székely-keresztúron tett látogatásunk is jelentős volt. Az ott tartózkodás az iskolák és diákok kapcsolatának elmélyítése szempontjából is kulcsfontosságúnak nevezhető.

Közös programjaink között szerepelt a székely-keresztúri iskola és képzés részletes bemutatása, valamint a kölcsönös tapasztalatcsere. Kötetlenebb és baráti program a két iskola diákjai között lezajlott egy futballmérkőzés, ami mind két résztvevő félnek kedves emlék marad. A diákok közötti – már korábban létrejött ismeretség – ápolására is lehetőséget adott ezen kirándulás. Az Zeyk Domokos Szakközépiskola udvarán egy jelképes faültetés is megtörtént, mintegy jelképezve iskoláink közötti együttműködést és jövőbeli kapcsolat fenntartását.

Az eredetileg tervezett célok tükrében a fenti tevékenységek és az előzetesen megfogalmazott célok teljesülése sikeresnek tekinthető, eredményesen zárult nem pusztán a városok behatóbb megismerése szempontjából, hanem elsősorban az oktatási- és emberi kontaktusok teremtése, határon túli, jövőbeli együttműködést előkészítő sikeres kapcsolatteremtés perspektívájából is.

 

A kirándulással elért célok szakmai szinten is jelentős hatásúnak tekinthetők, ugyanis a későbbiekben egy esetleges a csoportok közötti kooperáció kiépülésének lehetőségét is tartalmazzák.

A pályázatban résztvevő tanárok és diákok számára a kirándulás sokféle tanulsággal és új ismerettel szolgált. Többek között említhetjük a tanulók tudásának bővülését Erdély történelmével és földrajzával, élővilágával kapcsolatban, a közvetlen, személyes tapasztalatszerzés ismereteinek mélyebb elmélyülését segítette elő, valamint a határon túli kapcsolataink ápolására is kitűnő lehetőséget adott a pályázat.

Összességében a program mind a szakmai diskurzusokat tekintve, mind a vendégséget és számos fáradtságot vállaló fogadóközönséggel való kapcsolat megszületésének, a határon túli összeköttetések szorosabbra fűzésének összefüggésében és nem utolsó sorban az emberi tényezőket számba véve sikeresen zárult.

Budapest, 2016. június 11.

Káli Anita

 

 

Galéria


 

 

 

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 


 

 


 

Vissza a tartalomjegyzékhez...

A pályázat lezárása

A pályázatot az élmények és tanulságok megbeszélésével, illetve fotókiállítással zártuk. A fotókiállítás a témanap része volt, mely során elkezdtük ennek a bemutatónak az összeállítását.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Beépülés a tananyagba

Tanulóink természetismereti tantárgyakból kaptak érdemjegyeket munkáikra. Tanulmányozták Erdély flóráját és fanuáját, PowerPoint prezentációkat készítettek, illetve közösen összeállították ezt a multimédiás anyagot.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Az útról készített videómontázs

Vissza a tartalomjegyzékhez...