Lapozni a könyv sarkainál lehet!

 

 

 

 Határtalanul pályázat összefoglaló

 

Kirándulás Ukrajnába

 

 

Programozták és tervezték:
Horváth Balázs és Blaske Bence - 2016

 

 

TARTALOM

A program leírása
Beszámoló az utazásról
Videómontázsok
Galéria

 

 


 

A program leírása

1. program

A túra vezetője vázolta a kirándulás jellegét  (kapcsolatfelvétel a kárpátaljai kisdobronyi szakközépiskolával ami a későbbiekben a tanulók közti kapcsolat kialakításának első lépése). Nem utolsó sorban kitért az út karitatív jellegére. Vázolta az összegyűjtött pénzösszeg elköltési módját, amit előzőleg egyeztetünk a fogadó iskola vezetőségével. Részletesen ismertette a négy nap programját, kiemelte az első nap forgatókönyvét.

Beregszászon szabad program volt a városban (pénzváltás). Meglátogattuk Beregszász legrégibb világi műemlékét a Bethlen - Rákóczi-kastélyt, a beregszásziak nyelvhasználatában a Grófudvart.

Beregvégardón a 18. században épült Perényi-kastélyt tekintettük meg. Ebben a kastélyban született 1783-ban báró Perényi Zsigmond, az 1848-49-es magyar szabadságharc vértanúja.

Ellátogattunk Csikósgorondra és Nyárasgorondra, megtekinteni a száz éves cselédházakat és a majorsági épületeket.

Este találkoztunk a kisdobronyi szakközépiskola tantestületével. Kötetlen szakmai beszélgetést folytattak a két iskola tanárai. Az adomány sorsát is megbeszéltük.

2. program

Csoportunk megbízott tagjai adományunk hasznos elköltésén fáradozott, a csoport többi fele Ungvárra látogatott. Az ungvári vár és a skanzen megtekintése volt a nap fő programja

Az Ungvár városának határától keletre 1 kilóméterre fekvő Gerényben megtekintettük a templomot. Később visszatértünk a központba és körbejártuk az óvárost (egykori zsinagóga, székesegyház, főtér, hársfasor az Ung partján).


3. program

A következő napon megnéztük a Beregvári Schönborn-kastélyt, és környékét. Átsétáltunk az Emlékparkba is ahol a Sztálini terror áldozatainak emlékhelyén megemlékezést tartottunk. A Vereckei Honfoglalási Emlékművet is meglátogattuk.

Füköpfalva mellett a 14 méter magas Sipot-vízeséshez utaztunk. Itt sétát tettünk a gyönyörű természeti környezetben a vízesés lábáig. Ellátogattunk a Szinevéri-tóhoz is, melyet Ukrajna hét csodájának egyikeként emlegetnek.

Ellátogattunk a Szolyvai emlékparkba látogatunk el, ahol megemlékeztünk az 1944-ben elhurcolt és értelmetlen halált halt kárpátaljai magyarokról. Utunkat a Vereckei-hágó felé folytattuk

Segítettünk a helyi pedagógusoknak az adomány szétosztásában. Az adomány desztinációját a helyi iskola tanárainak egy csoportja döntötte el. Elképzelésink szerint a rá szoruló tanulók, tanárok, a település nehéz sorsban élő lakói kapják majd meg.

4. program

Búcsút vettünk vendéglátóinktól, megköszönve segítségüket, kedvességüket.

Munkácsra utaztunk, ahol elsőként Kárpátalja egyik leghíresebb várába, a Zrínyi Ilona által hősiesen védett Munkácsi várba látogattunk. Ezt követően Munkács belvárosban tettünk rövid sétát, miközben megtekintettük: a régi és új városházát, Kárpátalja első színházát, Munkácsy Mihály szülőházának helyét és mellszobrát.

Az esti órákban megérkeztünk Budapestre.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram
Beszámoló

A HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram keretében a Budapesti Szakképző Centrum egyes tagintézményei nyertes pályázatuknak köszönhetően részt vehettek az előzőleg meghirdetett határon túli régiókat megcélzó tanulmányúton. A tanulmányi kirándulás időtartama négy napot vett igénybe (2016. május 12 – 2016. május 15.) utazással együtt, a kirándulás úti célja Kárpátalja egyes települései. A pályázatban részvevő személyek a Budapesti Szakképzési Centrum pedagógusai, valamint a fogadó

települések, iskola tanárai, valamint kísérői. A tanulmányút előzetes céljai között szerepelt egyrészt a határon túli magyarsággal való kapcsolatok és hagyományok létrehozása és ápolása, másrészt pedig a helyi és magyarországi oktatási formákról való ismeretbővítés és - szerzés, illetve a tankönyvekkel kapcsolatos hozzájárulás a fogadó csoport számára, valamint az alábbi célok megértéséhez a kárpátaljai magyarlakta területek sajátosságainak elmélyültebb megismerése.


Az elvégzett tevékenységeink a következők voltak: Kisdobrony és Nagydobrony megtekintése, a helyi magyar nyelven is oktató iskola meglátogatása, az ukrán- és magyar oktatási rendszerek azonosságainak, illetve eltéréseinek megismerése. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás nehéz helyzetének ismeretében segítségnyújtásként magyar nyelvű tankönyvek adományozása is megtörtént, valamint közös étkezés és kötetlen beszélgetés keretében a magyarországi, valamint a határon túli magyar nyelvű oktatás sajátosságaira is kitértünk, majd tapasztalatokat cserélt a két résztvevő csoport. A kirándulás ideje alatt meglátogattuk a kárpátaljai járás egyes történelmi városainak – Ungvár, Munkács - fontosabb nevezetességeit, valamint a szinevéri tengerszemet is. A megtekintett látványosságok között szerepelt az ungvári és munkácsi vár, a benne szereplő kiállítások, az ungvári skanzen, számos templom, Munkács és Ungvár belvárosa, a tengerszem és környezete, Nagydobrony és Kisdobrony.

Az eredetileg tervezett célok tükrében a fenti tevékenységek és az előzetesen megfogalmazott célok teljesülése sikeresnek tekinthető, eredményesen zárult nem pusztán a városok behatóbb megismerése szempontjából, hanem elsősorban az oktatási- és emberi kontaktusok teremtése,

 

határon túli, jövőbeli együttműködést előkészítő sikeres kapcsolatteremtés perspektívájából is. A kirándulással elért célok szakmai szinten is jelentős hatásúnak tekinthetők, ugyanis a későbbiekben egy esetleges a csoportok közötti kooperáció kiépülésének lehetőségét is tartalmazzák. A projektben részt vevő csoport számára az utazás sokféle tanulsággal szolgált, például ilyen jelenség többek között a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás szerény minőségű tankönyvhelyzetétől függetlenül is az elismerendő pedagógia attitűd felfedezése, valamint a két csoport közötti összeköttetés könnyed kialakulása is.

Összességében a program mind a szakmai diskurzusokat tekintve, mind a vendégséget és számos fáradtságot vállaló fogadóközönséggel való kapcsolat megszületésének, a határon túli összeköttetések szorosabbra fűzésének összefüggésében és nem utolsó sorban az emberi tényezőket számba véve sikeresen zárult.

Budapest, 2016. május 31.

Káli Anita

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Az útról készített videómontázsok

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Fényképek az út különböző fázisairól
 

 

 
 

Vissza a tartalomjegyzékhez...