2020-ban készült modellek - models finished in 2020

A 3D nyomtatott modellek elkészítésében köszönöm a Blaske Bence segítséget!

Restautált/Restored Tupolev TU-144

Restautált amerikai dízelmozdonyok - Restored American diesel locomotives

Nyomtatott/Printed TEM2

Nyomtatott alkatrészekkel kiegészített restaurált Mil MI-10K...
- Restored Mil MI-10K with printed parts...

Együttállás.. - Constellation...

Nyomtatott alkatrészekkel kiegészített restaurált Antonov AN-24-esek...
- Restored Antonov AN-24s with printed parts...

Taverna terv a Budapest Főváros Levéltára részére, közös munka Simon Katalinnal
- Taverna plan for the Budapest City Archives, a joint project with Katalin Simon...

Új Lada változatok - New Lada versions

Nyomtatott/Printed Antonov AN-2

Iskolai tárló - School display

MÁV Kis Hargita fantázis - MÁV Little Hargita fantasy

Nyomtatott épületmodell péda után - Printed building modell after an example

Nyomtatott alkatrészekkel kiegészített restaurált Mil MI-1...
- Restored Mil MI-1 with printed parts...

Nyomtatott alkatrészekkel kiegészített restaurált Mil MI-4...
- Restored Mil MI-4 with printed parts...

Együttállás... - Constellation...

Együttállás... - Constellation...

Együttállás... - Constellation...

Easy Model Mil MI-8 átfestés 1:72-es méretarányban...
- Easy Model Mil MI-8repaint in 1:72nd scale...

Iskolai műhelyem... - My school workshop...

Együttállás... - Constellation...

Új/New M32..

Deutsche Reischbahn E69 és/and Mk45...

Páncélozott/Armoured Deutsche Reischbahn Br-52 Kriegslok

.

Együttállás... - Constellation...

Restautált/Restored Moszkvics és/and IZH (IZS) autók/cars...

Együttállások... - Constellations...

MÁV A26

BelAZ 540

Klasszikus magyar villamosok festés előtt (S és P) - Classic Hungarian trams before painting (S and P)

Muki tehervillmos - Muki freight tram

Együttállások... - Constellations...

Az "Nyomtass hidat!" versenyre készült Manci nevű hídunk az iskolában Gecsei Bea és Cadar Attila segítségével...
- Our deisgn for the "Print a bridge!" competition called Manci with the help of Attila Cadar and Bea Gecsei...

Restautált/Restored Sukhoi SU-7

Nyomtatott/Printed Bachem Ba 349 Natter és/and Heinkel Lerche II

Nyomtatott/Printed Indiana Jones Horten HO-I-18

A Sajtrém! - The Cheese Monster!

Restautált/Restored Mig-15

Restautált/Restored Let L-410

Deutsche Reischbahn WR360 C12 Kriegslok

A Monarchia IV-es számú páncélvonatának terve
- Design of train No. IV of the Monarchy

MÁV V43

EMD F3

V1 és/and indítórámpa/starting ramp

A párbaj - The Duel

Gyártás... - Manufactring...

Folytatása következik... - More to follow soon...