Lapozni a könyv sarkainál lehet!

 

 

 

 Farmakognóziai Intézet
1914-2014

 

Nevezetes pillanatok

 

 

Programozták és tervezték:
Horváth Balázs és Blaske Bence - 2013

 

 

TARTALOM

Karácsony 2010
Húsvét 2012
Húsvét 2013
Kutatók éjszakája 2012
Kutatók éjszakája 2013
Húsvét 2014
100 éves évforduló 2014

 

 


 

Karácsony - 2010


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

Húsvét - 2012


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

Húsvét - 2013


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

Kutatók Éjszakája
Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet
2012. 09. 28.

Program

Intézetünk szívesen fogadta a Kutatók Éjszakáján megjelenteket. Első előadóként Dr. habil. Blázovics Anna D.Sc. az Intézet igazgatója tartott összefoglaló előadást a farmakognózia új irányzatairól. Bemutatta a TÁMOP - 4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 támogatásával készült új e-tankönyvet, mely éppen a hetekben készült el Prof. Dr. Szőke Éva D.Sc. szerkesztésével és a Farmakognóziai Intézet munkatársainak közreműködésével. A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták, hogy a kínaiak 2003-óta kormányuk jelentős anyagi támogatásával gyűjtik össze és dolgozzák fel korszerű számítógépes programokkal az évezredek alatt összegyűlt hatalmas farmakognóziai ismeretanyagot.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

A struktúrált adatbázis felépítése az évezredek alatt összegyűlt könyvekből, kéziratokból és egyéb publikációkból történik.A fő adatbázis négy pillére: a növényi adatbázis, a recept-adatbázis, a betegség-adatbázis és a növénykémiai adatbázis.

A korszerű molekuláris biológiai kutatásokat megismerve a kínaiak törekvése az, hogy minél jobban közelítsék a tradicionális kínai gyógyászat ismereteit a MEDLINE adatbázisában fellelhető ismeretekhez, felderítsék a Yin és Yang filozófia szerinti betegségek kapcsolatát a nyugati orvostudomány új eredményeivel. Az emberi genom megfejtése kapcsán összefüggéseket találjanak a tradicionális kínai fitoterápia, a betegségek és a gének között. Felismerjék a gyógynövények, gyógyszerkészítmények hatóanyagainak szerepét a gének és a betegségek kapcsolatában.

 

Különösen nagy volt az érdeklődés a molekuláris biológia eredmények bemutatása alatt is, amikor a növényi eredetű biológiailag aktív vegyületek kutatásáról volt szó a rákterápiában. Új megvilágításba került az antioxidáns-kutatás is összefoglaló ábra magyarázatakor.

A Kutatók Éjszakáján Vendégeink megismerkedhettek a legnépszerűbb hazai és kínai gyógynövény-készítményekkel, a bennük található hatóanyagokkal és mellékhatásaikkal. Nagy sikere volt a növények mikroszkópos vizsgálatának, és az analitikai bemutatónak. Megmutattuk az Intézet laboratóriumait és ismertettük kutatási tevékenységünket.

Először az illékony vegyületek vizsgálatára alkalmas GC-MS módszerrel ismerkedhettek meg a látogatók. Egy gyakorlati példával illusztráltuk az emberi orr számára egyformának tűnő illatok megkülönböztetésére alkalmas gázkromatográfiás módszereket.

 

 

Az érdeklődők megszagolhattak frissen desztillált és kereskedelmi levendula illóolajat, majd összehasonlíthatták a szárított levendulavirág illatával. Miután nem éreztek különbséget, bemutattuk a folyadékinjektált illóolaj és a szárított virág SPME (szilárd fázisú mikroextraktum) kromatogramjain látható jellemző különbségeket.

Az érdeklődők megtekinthették a folyadékkromatográfiás készülékkel kapcsolt hármas kvadrupól tömegspektrométerünket (LC-MS/MS) működés közben. A készülék fontosabb egységeinek és működési elvének rövid ismertetése után sor került egy antocianinokat tartalmazó minta összetételének a vizsgálatára. A vendégek nyomon követhették, hogyan történik a készülék programozása, a minta injektálása, a teljes ionkromatogram felvétele, és a tömegspektrumok lekérdezése.

 

 

A továbbiakban PowerPoint előadás hangozott el a készülék működésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekről (eletroporlasztásos ionizáció, hármas kvadrupól tömeganalizátor felépítése és működése, tandem tömegspektrometria).

Végezetül vendégeink a tömegspektrum fejtés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek: tömegspektrometriás munkáink közül a kék árpa antocián spektrumának és az indián dohány (Lobelia inflata) alkaloid összetételének vizsgálata során elért eredményeinket mutattuk be.A Farmakognóziai Intézet munkatársai köszönik a lehetőséget, hogy bemutathatták intézetüket, kutatási témáikat, beszélhettek terveikről az elkészült új e-tankönyvről és a fejlesztésekről.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

 

Képek - I.


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

Képek - II.


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 
 

 

Kutatók éjszakája
2013. szeptember 27.
Dürer Rendezvényház
Képes vagy! A hatóanyagtól a patikáig

A Farmakognóziai Intézet részt vett a 2013-ban megrendezett Kutatók Éjszakáján. Intézetünk a Gyógyszerésztudományi Kar programjához kapcsolódott, melynek során az érdeklődők végig követhették a gyógyszerek, és egyéb készítmények előállítását, a hatóanyag kivonásától a patikában forgalmazott gyógyszerformákig.

Modellnövényként az orvosi kamillát (Matricaria recutita L.) válsztottuk. Bemutattuk fő hatóanyagának, az illóolajnak a desztillációját a VII. Magyar Gyógyszerkönyv desztilláló berendezése segítségével. A nem illó matricin a vízgőzdesztilláció során kamazulénné hidrolizál, ennek köszönhető az illóolaj kék színe.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

 

Fénymikroszkópban meg lehetett tekinteni a kamillavirág porpreparátumát, de lehetőség volt az egész virág sztereómikroszkópos vizsgálatára is.

A bátrabb érdeklődők a növény illóolajából vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatot végezhettek, tesztek segítségével meghatározták a kamillaolaj főbb összetevőit. Tanulmányozhatták az illóolaj és a drog GC-MS kromatogramjait, illetve a fontosabb komponenseik tömegspektrumát az aromaprofil pontosabb meghatározása és az esetleges hamisítások felismerése céljából.

Biotechnológiai bemutatónkon a közönség kézbe vehetett in vitro mikroszaporítás módszerével, steril és kontrollált feltételek mellett regenerált növényeket, és a hatóanyagok szelektív szintézisére képes kultúrákat.

Végül a látogatók megismerkedtek több, gyógyszertárban forgalmazott kamilla tartalmú készítménnyel, a jelentősebb gyógyszerformákkal, és indikációs területükkel.

Intézetünk munkatársai késő éjszakáig derekasan állták a lelkes érdeklődők szűnni nem akaró áradatát. Mindent megtettek, hogy a legkisebbektől a szakemberekig mindenki érdekes élményekkel, információkkal gazdagodjon, és választ találjon felmerülő kérdéseire.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

Képek - I.


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

Képek - II.


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 
Húsvét - 2014


 

 

 

Képek - II.


Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

 

100 éves jubileumát ünnepelte a Farmakognózia Intézet
2014. június 25.

Száz éves a Farmakognózia Intézet, a jubileum alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a Semmelweis Szalonban. Az intézet igazgatója, Dr. Blázovics Anna az ünnepség elején elmondta, büszke arra, hogy az utolsó öt évben ő lehetett az intézet igazgatója és éppen ez idő alatt érte el a 100. évét a tanszék.

Dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja köszöntőjében arról beszélt, hogy a százéves jubileum történelem, és nemcsak ünnep, hanem emlékezés is. „Mély kút az emlékezés kútja, mélyen kell meghajolni, ha száz év értékeit ki akarjuk meríteni” – fogalmazott a dékán. Hozzátette: az ünneplést egyszerre hatja át az emlékezés, és az ifjú kollégák bemutatkozása révén jelen büszkesége is.Dr. Zelkó Romána Juhász Gyula szavait idézte, miszerint “Szentség a munka és erő, (…) Embert egekbe emelő”. Ehhez kívánt hitet és erőt az intézet munkatársainak, a karnak, hogy a következő száz évben is éljen és virágozzék az intézet.

Dr. Csedő Károly akadémikus, a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem volt dékánja az ünnepségen felidézte a sok éves együttműködést és megköszönte, amit az intézettől több mint 60 év alatt kapott, tanult. Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, hogy a jövőben is értékeljék egymás segítségét, nézzenek fel egymásra, mert közös erővel még nagyobb eredményeket lehet elérni. Most, amikor egy generációváltás felé tartunk, nagyon fontos, hogy ezek a jó kapcsolatok ne szakadjanak meg – fogalmazott.

Vissza a tartalomjegyzékhez...Dr. Hohmann Judit, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyógyszerésztudományi Karának dékánja a rendezvényen felidézte, hogy a szegedi és a budapesti Farmakognóziai Intézet sorsa évtizedeken keresztül nagyon szorosan összekapcsolódott. Kitért arra is, hogy jól ismerik a társintézetben folyó munkát, sok konferencián vett részt a két intézet, közös publikációk, kiadványok is születtek. Mély elismeréssel nyilatkozott az intézetben folyó tevékenységről. A jövőre nézve azt kívánta, hogy az intézet munkássága legyen továbbra is nagyon sikeres, és érjenek el szép eredményeket.

Dr. Máthé Imre, a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára kiemelte, a budapesti intézet igen komoly gyógynövénykutatási tevékenységet folytat, az elmúlt 30 évben nagy fejlődést mutatott. Azt kívánta, hogy ez a fejlődési ív tovább folytatódjon.

A köszöntők után Dr. Blázovics Anna beszélt az intézet történetéről, és szólt a korábbi igazgatók munkásságáról is.Kitért arra: idén indul és 2020-ig tart a Semmelweis Egyetem a Nógrád Megyei térséggel közösen indított, a funkcionális élelmiszerek innovatív termékcsalád kifejlesztésével kapcsolatos programja.

A jubileumi évfordulóra készült “100 éves a Farmakognózia Intézet” című könyvet Dr. Szőke Éva, az intézet általános igazgatóhelyettese mutatta be. Kiemelte: a könyvvel mindenek előtt tisztelegni kívántak nagy elődeik emlékének, valamint a könyv segít a régmúlt emlékeit is felidézni. Ez fontos az utókor számára is hiszen, nem lehet úgy szilárd alapokra helyezni egy szakterületnek a működését, hogy a múltját nem ismerjük – tette hozzá.

Ezt követően emléklapokat adtak át, majd az intézet fiatal munkatársai tartottak előadásokat.

Forrás: semmelweis.hu, Kiss-Bódi Bernadett
Fotók: Héthelyi B. Éva

Vissza a tartalomjegyzékhez...Vissza a tartalomjegyzékhez...